Bobath-therapie is van toepassing bij kinderen met zeer uiteenlopende problemen. Sommige kinderen vertonen een min of meer vertraagde neuromotorische ontwikkeling, al dan niet geassocieerd met cerebrale parese. De doelstelling van bobaththerapie is in eerste instantie de tonus te normaliseren om een beter posturaal mechanisme uit te lokken. Hierdoor kan het kind het sensori-motorische meer aangepast ervaren en daardoor meer harmonieuze en aangepaste bewegingspatronen leren kennen, onder andere de opricht-, evenwicht- en steunreacties. Het is het herhalen van deze ervaring die het kind de mogelijkheid geven een betere controle te ontwikkelen over houding en beweging en daardoor geleidelijk meer functioneel te zijn in zijn omgeving. Een van de basisprincipes van Bobath-therapie steunt op de plasticiteit van het zenuwstelsel en wijst op het belang van de vroegtijdige behandeling. Dit wil niet zeggen dat behandeling op latere leeftijd niet zinvol. Naast het grote belang van het lange termijn perspectief in het Bobathconcept, zijn de doelstellingen van de behandeling gekaderd in de eigen leefwereld van het kind. Naast het werken aan de motoriek, de leidraad bij de Bobath-therapie bij een baby, zal de manier van aankleden, verversen, voeden, centraal staan. In de kleuterklas is er aandacht voor de juiste zithouding in de klas, zoeken naar aangepaste middelen om zich te verplaatsen, het optimaal kunnen deelnemen aan de groepsactiviteiten. Later kan de aandacht verschuiven naar bijvoorbeeld zelfstandig kunnen aankleden, schrijven,… En op elke leeftijd gaat er aandacht naar de communicatie met en het welzijn van het kind.

*IMG_20160416_154753

Bron: www.bobath.be