Wanneer er uit testen blijkt dat een kind een bepaalde ontwikkelingsachterstand heeft starten wij kinesitherapie op. Dit gebeurt vooral hulpvraaggericht, zowel op fijn- als grofmotorisch vlak. Dit gaat over knippen, kleuren, aan- en uitkleden, voorbereidend schrijven, schrijven maar ook over springen, balsporten, leren fietsen enzovoort. Wij stimuleren de ontwikkeling door specifieke vaardigheden aan te leren en deze ook toe te passen in dagelijkse situaties zoals thuis of op school.

*IMG_20160416_154044