Meestal verloopt de motorische ontwikkeling bij baby’s, peuters en kleuters op een gelijkaardige manier. Soms valt het echter op dat er toch enkele verschillen zijn met leeftijdsgenoten. Op vraag van ouders, kinderopvang of school testen wij deze kinderen om een eventuele ontwikkelingsachterstand vast te stellen. Na een uitgebreid onderzoek vindt er een evaluerend gesprek plaats met de ouders en wordt er beslist of er al dan niet psychomotorische therapie dient opgestart te worden.

Wanneer er een vermoeden is van een diagnose (bijvoorbeeld DCD) sturen wij de ouders en het kind door naar een kinderarts met een uitgebreid verslag van ons onderzoek.

*IMG_20160416_162402