Tijdens de lagere schooltijd krijgen de kinderen nog veel schrijfopdrachten te verwerken. In de klas wordt er verwacht dat de kinderen aan een behoorlijke snelheid en leesbaar kunnen schrijven. Problemen met schrijfmotoriek kunnen dan ook een negatieve invloed hebben op het verdere verloop van de schoolcarrière. Het leren schrijven is een zeer complexe vaardigheid.

Wanneer uit onderzoek blijkt dat een kind een achterstand heeft op gebied van schrijfmotoriek starten wij therapie op. Hierbij werken we enerzijds aan een correcte houding en pengreep en anderzijds aan een leesbaar geschrift. Dit start soms al in de derde kleuterklas met voorbereidende schrijfoefeningen.

*IMG_20160416_161319