Logopedie

Aanvraagprocedure en tarieven?

In België regelt vooral de verplichte ziekteverzekering (RIZIV) de vergoeding van logopedische verstrekkingen.

Een geneesheer – specialist maakt het voorschrift op voor het bilan en de logopedische verstrekkingen. Wij maken een gemotiveerd verslag op.

Wij begeleiden de aanvraag en zorgen voor de nodige documenten.

In onderstaande tabel vindt u de tarieven terug die gelden sinds 1 januari 2015:

Honorarium Tegemoetkoming Remgeld (opleg)
Bilanzitting (per sessie van 30 minuten) €30,87 €23,16 €7,71
Evolutiebilan €44,11 €33,09 €11,02
Therapiesessie 30 minuten €22,05 €16,54 €5,51
Therapiesessie 60 minuten €44,11 €33,09 €11,03

Je kan op een terugbetaling rekenen van 75% bij tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering. Voor bepaalde stoornissen (vb. geïsoleerd articulatieprobleem) krijg je geen terugbetaling aan het wettelijk tarief. Hiervoor kan je wel beroep doen op de aanvullende verzekering van je ziekenfonds Hun tussenkomst in aanvullende verzekering (aantal beurten en tegemoetkoming) varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds.

Werkwijze?

Opstellen van bilan

Op eigen initiatief of na doorverwijzing van een arts, de school kan u contact met ons opnemen . Tijdens een intakegesprek wordt de problematiek geschetst en verzamelen we de belangrijktse persoonlijke gegevens en geven we uitleg over de inhoud van het onderzoek.

Tijdens het onderzoek wordt een analyse gemaakt van de aanwezige problemen. Op basis daarvan stellen we het behandlelingsplan op waarbij we ook de frequentie en locatie van therapie vastleggen. Na enkele maanden worden de vorderingen geëvolueerd. Na 1 jaar begeleiding dient een evolutiebilan worden opgesteld.

Mits goedkeuring van de patiënt worden verslagen doorgestuurd naar verschillende betrokken instanties (CLB,school,huisarts,…).

Logopedische therapie

Normalerwijze gaat de therapie door op de praktijk , op school en in minder mate bij de patiënt thuis.

De frequentie en duur van de bahandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de stoornis.

Doelgroep en stoornissen?

Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen. Wij staan in voor advies, testing, behandeling en follow – up voor de volgende stoornissen.