Articulatiestoornissen

Bij sommige kinderen verloopt de spraakontwikkeling trager vergeleken bij leeftijdsgenoten. Dit kan ervoor zorgen dat het kind moeilijk verstaanbaar is.

Er zijn fonetische en fonologische articulatieproblemen.

Bij de fonetische articulatieproblemen komt het kind niet tot de juiste articulatie van de klank (moeite met de motorische productie van de spraakklank).

Bij de fonologische articulatieproblemen gaat het kind de doelklank weglaten of vervangen door een andere klank (moeite met de betekenistoekenning van het woord).