Leesproblemen

Sommige kinderen blijven spellend lezen, blijven fouten maken tegen kleine woordjes, hebben een ontoereikend leestempo of gaan ‘radend’ lezen. Op school stelt men problemen vast met het leesbegrip , met het leestempo. De leesachterstand kan een grote impact hebben op het verwerven van andere schoolse vaardigheden.

! Kinderen met leesproblemen kunnen een dyslexie hebben. Niet elke kind met leesproblemen heeft echter dyslexie. Diagnose kan pas gesteld worden na verder onderzoek en enige periode van therapie.