Spellingsproblemen

Sommige kinderen hebben moeite om correct te spellen. Ze gaan steeds schrijven wat ze horen (fonetisch schrijven) of kunnen de verschillende spellingsregels niet correct toepassen. Ook eenvoudige woorden blijven ze vaak fout schrijven omdat ze de spellingsregels onjuist gebruiken.

Op school merkt men vaak moeite met woordpakketten, zinsontleding, grammatica in het algemeen.

! Kinderen met spellingsproblemen kunnen een dysorthografie hebben. Niet elke kind met spellingsproblemen heeft echter een dysorthografie. De diagnose kan pas gesteld worden na verder onderzoek en enige periode van therapie.