Verbale dyspraxie

Kinderen met een verbale dyspraxie hebben moeite om de spraakarticulatoren goed te coördineren (neurologische oorzaak) waardoor ze niet of moeilijk verstaanbaar zijn. De klanken zijn onherkenbaar of worden op de verkeerde plaats gezet binnen het woord. Deze stoornis kan geïsoleerd voorkomen maar ook in het kader van een bredere dyspractische problematiek (moeite met bewegen, eten/drinken, schrijven,…)