Perinatale kinesitherapie omvat zowel pre- als postnatale kinesitherapie.

Prenataal wordt er informatie gegeven rond de zwangerschap en bevalling. De juiste ademhalingstechnieken om toe te passen tijdens de arbeid worden aangeleerd. Deze sessie(s) gaan bij voorkeur door samen met de partner.

Postnataal wordt bij een natuurlijke bevalling na 6-8 weken gestart met buik-, rug- en bekkenbodemspieroefeningen. Bij een keizersnede is dit meestal iets later. Langzaam aan worden buik en rugspieren versterkt door middel van intensieve oefeningen in de praktijk en een oefenprogramma voor thuis. Er is ook de mogelijkheid om de fysieke uithouding te verbeteren door training op de loopband of crosstrainer.