Rug- en nekklachten vormen een belangrijk gezondheidsprobleem. Naar schatting maakt ongeveer 80% van de bevolking ooit een episode van rugpijn door. Slechts bij 10% van de gevallen wordt de precieze oorzaak achterhaald.
Er zijn verschillende oorzaken van rugpijn: verkeerde houding, te zwakke rug- en buikspieren, tekort aan fysieke activiteit, slijtage van de wervelkolom… De pijnklachten geven aanleiding tot vermijdingsgedrag dat op zijn beurt een algemene deconditionering en spierverkramping veroorzaakt. Een aanzienlijk deel evolueert naar chronische ruglast. Dit alles heeft een weerslag op het normale functioneren waardoor rugpatiënten in een vicieuze cirkel kunnen terechtkomen. Om die te doorbreken, kan men best starten met een gezondheidsprogramma voor de rug. Dit omvat zowel oefentherapie als houdingscorrectie, zowel algemene conditietraining als specifieke oefeningen om de spieren te versterken.

*IMG_20160416_163945