Kleine stapjes maken grote vooruitgang

Bobath therapie

Neuromotorische ontwikkeling

Ontwikkelingsgerichte stimulatie van baby’s en kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling of een dysharmonisch motorisch profiel (zoals poepschuiven, moeite met bewegingsovergangen, …) of kinderen met de diagnose Cerebral Palsy (hersenbeschadiging). 

 

Met de therapie proberen we de tonus (spierspanning) te normaliseren, zodat je kind zijn houding tegen de zwaartekracht beter kan controleren. De therapeut analyseert wat je kind wel/(nog) niet kan, hoe hij/zij beweegt. In therapie zoeken we uit op welke manier we je kind meer kwalitatieve en gevarieerde bewegingspatronen kunnen laten ontdekken, om zo nieuwe vaardigheden te verwerven. Concreet maken we gebruik van verschillende technieken om de tonus te normaliseren: beweging, gebruik lichaamsgewicht/gewichtstransfer, positionering (al dan niet met hulpmiddelen zoals zitschaal, spalken…). We werken hierbij toekomstgericht, om orthopedische problemen (zoals spierverkortingen en pijn) op langere termijn te vermijden. We werken als therapeut in de leefwereld van het kind. Op elke leeftijd hebben we oog voor de communicatie en welzijn van het kind. Vandaar dat we nauw samenwerken met de volledige context van het kind (ouders, crèche, school, andere therapeuten, thuisbegeleider…). We maken dan ook graag tijd voor overleg, zowel tijdens therapie, als op (school)overleg.

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, verschuiven de noden/hulpvragen, en gaan we samen met u op weg om uw gezin optimaal te ondersteunen in deze zoektocht (baby: hoe aankleden, pamper verversen, voeden – kleuter: correcte zithouding, hulpmiddelen om zich voor te bewegen en optimaal te bewegen/spelen/leren met leeftijdsgenootjes – lagere school: schrijven, zelfstandig voortbewegen…).

Belgische Bobath vereniging