Het is mooi om meteen alles te kunnen, maar het is nog mooier om geduld te hebben

Psychomotoriek

Psychomotoriek

Psychomotorische behandeling

Het aanleren van specifieke vaardigheden bij kinderen met een motorische ontwikkelingsstoornis: coördinatie-ontwikkelingsstoornis (DCD), autisme spectrum stoornis (ASS) of aandachts- en concentratiestoornis (ADHD)

Zowel fijn motorische vaardigheden zoals knippen, kleuren en voorbereidend schrijven en grof motorische vaardigheden zoals evenwicht, balvaardigheid, touwtjespringen of fietsen worden aangeleerd voor een vlottere deelname aan het dagelijks leven. Ook visueel ruimtelijke problemen en hulp bij plannen en organiseren kunnen aan bod komen.