Het is mooi om meteen alles te kunnen, maar het is nog mooier om geduld te hebben

Psychomotorisch onderzoek

Psychomotorisch onderzoek

Tijdens een uitgebreid onderzoek, kijken we zowel naar de bewegingskwaliteit (hoe voert een kind bepaalde bewegingen uit) als kwantiteit (hoe snel kan je kind een bepaalde vaardigheid, hoeveel keer kan hij/zij dit…). Zo worden de grove/fijne motoriek, de schrijfmotoriek en de visueel ruimtelijke oriëntatie in kaart gebracht.

Na deze testing vindt er een evaluerend gesprek met de ouders plaats. Op basis van al deze informatie wordt er beslist of er al dan niet psychomotorische therapie dient opgestart te worden. Wanneer er een vermoeden is van een diagnose, verwijzen wij de ouders en het kind door naar een kinderarts met een uitgebreid verslag van ons onderzoek.